GRAFICKÉ NÁVRHY A SAZBA

Připravíme pro Vás grafické návrhy od nejjednodušších formulářů až po náročné fotomontáže. Navrhneme a zpracujeme základní logotypy.

RESAZBA

Pokud máte již hotovou tiskovinu, například katalog výrobků v cizím jazyce, pomůžeme Vám s jeho resazbou do češtiny.

ARCHIVACE A SPRÁVA TISKOVÝCH DAT

Nabízíme Vám správu dat ve formátech grafických programů (Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign) ...

NEJČASTĚJŠÍ OMYLY PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Textové editory jako MS Word, OpenOffice, … nejsou vhodné pro přípravu tiskových dat. Ač umožňují používat barevná písma, vkládat obrázky ...

kontaktujte nás

Blesková tiskárna , s.r.o.
Na Poříčí 9, Praha 1
Tel./Fax: 326 303 154

slovníček pojmů

Základní pojmy z oblasti polygrafie, které vám usnadní specifikaci zakázek.