GRAFICKÉ NÁVRHY A SAZBA

Připravíme pro Vás grafické návrhy od nejjednodušších formulářů až po náročné fotomontáže. Navrhneme a zpracujeme základní logotypy.
Zpracujeme Vaše nabídkové a prezentační dokumenty, výroční zprávy, katalogy, letáky, firemní tiskoviny i plošnou reklamu.
Vytvoříme design výrobků a obalových materiálů.
Pořídíme a zpracujeme zdrojová data (fotografie, ilustrace)

kontaktujte nás

Blesková tiskárna , s.r.o.
Na Poříčí 9, Praha 1
Tel./Fax: 326 303 154

slovníček pojmů

Základní pojmy z oblasti polygrafie, které vám usnadní specifikaci zakázek.