RESAZBA

Pokud máte již hotovou tiskovinu, například katalog výrobků v cizím jazyce, pomůžeme Vám s jeho resazbou do češtiny. Dlouhodobě spolupracujeme s překladateli z angličtiny, němčiny a francouzštiny. Při resazbě postupujeme tak, že nejprve ve spolupráci s Vámi zkompletujeme zdrojová data, dále zajistíme překlad a nakonec zašleme PDF s hotovou resazbou ke korektuře. Jedná-li se o odborný (technický) text, je vždy nutná užší spolupráce při překladu. Budeme od Vás chtít před začátkem překládání potvrdit glosář odborných výrazů.

kontaktujte nás

Blesková tiskárna , s.r.o.
Na Poříčí 9, Praha 1
Tel./Fax: 326 303 154

slovníček pojmů

Základní pojmy z oblasti polygrafie, které vám usnadní specifikaci zakázek.