ZÁKLADNÍ FORMÁTY

Nejčastější formáty používané
v kancelářích:

FORMÁT ROZMĚR Š x V PRO PŘEDSTAVU
A4 210×297 mm „velký sešit“
A5 148×210 mm „malý sešit“
A6 105×148 mm „deníček“
DL 210×99 (100) mm zhruba velikost papíru A4 přehnutého na třetiny (složená A4 do podlouhlé „DL“ obálky)Formáty papírů

Se dělí na základní řadu formátů A a doplňkové řady B, C. Formáty v každé řadě vznikají tak, že je vždy půlena delší hrana základního formátu a počet dělení udává arabská číslice připojená k označení řady.


ZÁKLADNÍ ŘADA DOPLŇKOVÉ ŘADY
A rozměr v mm B rozměr v mm C rozměr v mm
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1279
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81

kontaktujte nás

Blesková tiskárna , s.r.o.
Na Poříčí 9, Praha 1
Tel./Fax: 326 303 154

slovníček pojmů

Základní pojmy z oblasti polygrafie, které vám usnadní specifikaci zakázek.