NEJČASTĚJŠÍ OMYLY PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Textové editory jako MS Word, OpenOffice, … nejsou vhodné pro přípravu tiskových dat. Ač umožňují používat barevná písma, vkládat obrázky a exportovat do souborů PDF, není možné takto připravená data použít pro tisk. Výjimkou jsou černobílé textové dokumenty s písmem o minimální velikosti 8 bodů.

Obrázek, který jste našli někde na internetových stránkách téměř 100% nebude použitelný pro tisk. Obrázek totiž nemá dostatečné rozlišení. Například pokud chcete kvalitně vytisknout fotografii 13×10 cm, musíte mít obrázek o velikosti 1535×1181 obrazových bodů. Tak je zhruba velká celá plocha Vašeho monitoru.

kontaktujte nás

Blesková tiskárna , s.r.o.
Na Poříčí 9, Praha 1
Tel./Fax: 326 303 154

slovníček pojmů

Základní pojmy z oblasti polygrafie, které vám usnadní specifikaci zakázek.